Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Dnia 25.05.2018 weszło w życie  Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.

W związku z tym, informujemy, że jako administrator Państwa danych osobowych , przysługuje Państwu prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód.

Pragniemy zapewnić, że udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, w celu do którego wyrazili Państwo zgodę oraz, że dokładamy wszelkich starań, aby dane te były bezpieczne.

Najważniejsze informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej, pod linkiem http://rockyourbody.net/ustawa-o-ochronie-danych-osobowych/

 

Wszelkie pytania oraz wnioski prosimy kierować na adres ola@rockyourbody.net

 

Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest właściciel ROCK YOUR BODY:

ALEKSANDRA KRYSZAK
UL.KIRASJERÓW 80, 71-231 SZCZECIN
NIP: 968-089-83-86, REGON: 361228210

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  1. do dnia 25.05.2018 r.: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204);
  1. od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

W jakim celu będziemy przetwarzać twoje dane?

  1. Twoje dane osobowe służą do przeprowadzenia procesu rejestracji. Imię i nazwisko ułatwią nam zidentyfikowanie Twojego zgłoszenia podczas wpłaty zaliczki oraz pozostałych płatności.
  2. Adres email oraz numer telefonu pozwolą nam poinformować Cię o ew. zmianach. Nie będziemy przetwarzać ich w inny sposób.
  3. Pesel, adres zameldowania, pozwolą nam wykonać wszelkich formalności związanymi z ubezpieczeniem Was na wyjazdach.
  4. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków prawnych wobec Ciebie.

Komu możemy przekazywać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą to być podmioty, z których usług korzystamy, żeby dokonać wszelkich formalności związanych z funkcjonowaniem naszej działalności (przykładowo: firmy zajmujące się marketingiem, firmy ubezpieczeniowe, czy dostarczyciele rozwiązań IT). Gdyby wystąpiła taka sytuacja – może się zdarzyć, że Twoje dane zostaną udostępnione organom prawa.

Jakie masz prawa odnośnie Twoich danych?

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, aktualizacji lub całkowitego usunięcia. Pamiętaj, że możemy usunąć Twoje dane równie łatwo, jak wyraziłeś zgodę.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Dodatkowych informacji udzielamy też mailowo pod adresem: ola@rockyourbody.net